Overige non-fictie

Naast zijn boeken over kanker schreef Jeroen Terlingen boeken over andere onderwerpen, waaronder zeven biografieën op het terrein van politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Uit zijn tijd als vakbondsjournalist dateren vier boeken over de strijd van arbeiders om hun lot in eigen hand te nemen.