Handboek voor overlevers van kanker

De inhoud van het boek

Omslag Handboek voor overlevers van kanker

Een gids voor mensen die vooruitkijken na kanker

Ongeveer de helft van het aantal mensen dat kanker krijgt – in Nederland 70.000 per jaar – geneest of overleeft langdurig. Velen van hen worden vervolgens geconfronteerd met een andere problematiek: ze moeten leven met blijvende vermoeidheid, pijn of verminking. Soms ontstaan spanningen in de relatie of met de kinderen, heel wat ex-kankerpatiënten ondervinden problemen op het werk. De één krijgt te maken met ongewenste kinderloosheid, de ander ondervindt weerstand bij het afsluiten van een hypotheek of verzekering. En altijd krijgen ze te horen: ‘Je moet niet zeuren, wees blij dat je er nog bent!’  Wie – gelukkig – geen ervaring met kanker heeft, weet niet dat de gevolgen van de behandeling op wat langere termijn vaak nog ingrijpender zijn dan het ziekteproces zelf.

Voor deze groeiende groep van ex-kankerpatiënten heeft Jeroen Terlingen een overzichtelijk en toegankelijk Handboek voor overlevers van kanker geschreven. In het Handboek voor overlevers van kanker vertellen zij en andere (ervarings)deskundigen vrijmoedig over hun ervaringen en geven praktisch adviezen.
In 23 hoofdstukken komen onderwerpen aan de orde als: orgaanbeschadigingen door radio- en/of chemotherapie, vermoeidheid, pijn, geheugen- en concentratieverlies, gewichtsproblemen, veranderingen in het seksleven, overgang en onvruchtbaarheid, leren leven met een beschadigd lichaam, angst voor een recidief, de psychosociale gevolgen van kanker, stress en traumaverwerking, spanningen in het gezin en in de relatie (want kanker ontregelt de hele familie), eenzaamheid, lotgenotencontact, de omgang met bureaucratie en met vooroordelen op het werk, confrontaties met verzekeringsartsen en het UWV, financiële gevolgen van kanker bij het kopen van een huis of het afsluiten van een verzekering, specifieke gevolgen voor zzp’ers, verandering van het zelfbeeld.

Kanker is ontzettend ingrijpend voor patiënten en hun naasten. Hopelijk is dit Handboek voor overlevers van kanker een bron van inspiratie voor iedere overlever, die beseft dat de ziekte ook kans biedt om te groeien: als persoon en in kwaliteit van leven.

Bestellen

U kunt het Handboek voor overlevers van kanker via deze website bestellen. Het kost inclusief verzendkosten € 22,40, voor België € 27,81. De pdf kost € 9,25. Het boek wordt naar u verstuurd zodra uw betaling is bijgeschreven op de rekening van Jeroen Terlingen, Utrecht.

Reacties

‘Als je geneest van kanker, denk je dat je echt beter bent. De ex-patiënten in dit boek laten op indrukwekkende wijze zien wat er voor nodig is om na de behandeling ook de kwaliteit van hun leven te verbeteren.’
Prof. Floor van Leeuwen, epidemioloog Antoni van Leeuwenhoek

‘Ik heb kanker overleefd. Nou moet ik van iedere dag een feestje maken, zeggen ze. Als je dit boek leest, snap je waarom dat niet altijd lukt.’
Anna Enderlé, genezen van borstkanker

‘Het Handboek voor overlevers van kanker informeert betrouwbaar en toegankelijk over alles waarmee patiënten na hun behandeling te maken krijgen. Daarom moeten niet alleen ex-patiënten dit boek lezen, maar ook artsen en verpleegkundigen.
Prof. Peter Huijgens, voorzitter Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Recensie van het Handboek voor overlevers van kanker in Medisch Contact jaargang 70, 12 februari 2015:

Recensie Handboek voor overlevers van kanker in Medisch Contact, 15-2-2015

Uit: Medisch Contact, 12 februari 2015