Oprichting Stichting OK

Ook op 31 oktober kondigde Jeroen Terlingen de oprichting aan van de Stichting OK voor Overlevers van Kanker. Om ex-kankerpatiënten een stem te geven.

Tijdens het schrijven aan het Handboek voor overlevers van kanker kwam Jeroen Terlingen tot de ontdekking dat er nauwelijks informatie is over de late gevolgen van kanker op medisch, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied voor de groeiende groep ex-kankerpatiënten. Overlevers van kanker hebben na de behandeling nauwelijks mogelijkheden tot onderling contact. Hun stem wordt te weinig gehoord in onderhandelingen met zorg- en andere verzekeraars, overheid en werkgevers. De Stichting OK moet in deze leemte voorzien, de belangen van overlevers van kanker bundelen en hen een stem geven.