De erfenis van Thomas Hodgkin

De inhoud van het boek

Elfde druk van De erfenis van Thomas Hodgkin, boek over de diagnose, behandeling en gevolgen van lymfklierkanker

Boek over lymfklierkanker, diagnose, behandeling en gevolgen

In De erfenis van Thomas Hodgkin; Diagnose, behandeling en gevolgen van lymfklierkanker (ISBN 90-9013630-4, 160 pagina’s) komen in 28 hoofdstukken alle aspecten aan de orde van Hodgkin- en non-Hodgkinlymfomen. Nauwgezet wordt ingegaan op het onderscheid tussen de verschillende soorten lymfklierkanker en hun specifieke behandeling, radiotherapie, chemotherapie, beenmerg- en stamceltransplantatie, de gevolgen van de behandeling op korte en op langere termijn, vermoeidheid, onvruchtbaarheid, sociaalpsychologische en maatschappelijke gevolgen, lotgenotencontact, enz.

Vele patiënten en ex-patiënten vertellen openhartig over hun ervaringen. Ook partners, ouders en kinderen komen aan het woord.

In het boek zijn praktische adviezen opgenomen om de bijwerkingen van de behandeling te doorstaan en over de omgang met de huisarts en de specialist. Een uitgebreide verklarende woordenlijst en een literatuuroverzicht completeren dit boek over lymfklierkanker.

Reacties

‘De ontmoeting met lymfklierkanker is een ontmoeting met jezelf, soms verbijsterend, ongeloofwaardig, met verzet en met wanhoop. Je ontmoet eigenlijk jezelf op twee manieren: met je lichaam en met je geest. Beide ontmoetingen kennen hun eigen schaduwen en zonnestralen. Door je ziekte ontmoet je ook anderen, soms teleurstellend maar ook heel vaak hoopgevend, vol begrip, ondersteunend en warm. Het boek van Jeroen Terlingen schetst op zijn eigen manier deze ontmoetingsreis. Het raakt daarmee de patiënt, de genezen man of vrouw en de omgeving. Als we iets herkennen en begrijpen gaat het ons beter.’
Paul Fentener van Vlissingen (overleden 21 augustus 2006)

‘De erfenis van Thomas Hodgkin is een informatief en toegankelijk boek, voor iedereen die met lymfklierkanker te maken heeft.’
Prof. dr. P.C. Huijgens, voorzitter IKNL

‘Ik vind het een zeer compleet boek waarvan ik zou willen dat het vier jaar geleden, toen bij mij Hodgkin werd geconstateerd, beschikbaar was geweest.’
Henk van der Kruis, ex-patiënt

‘Het kan voor patiënten heel waardevol zijn informatie te krijgen van andere patiënten en er wordt regelmatig naar gevraagd. Ik hoop dat veel patiënten én artsen het zullen lezen.’
Joke Baars, internist Antoni van Leeuwenhoek

‘Ik zal het mijn patiënten aanbevelen.’
Dr. R. de Bock, afdeling Medische Oncologie en Hematologie, Algemeen Ziekenhuis Middelheim, Antwerpen

‘Er zou voor meer soorten kanker zo’n goed patiënt-georiënteerd boekwerkje moeten zijn!’
Ina Goede, Centrale Bibliotheek van het Nederlands Kanker Instituut

‘Dit is het eerste boek dat ik in een adem heb uitgelezen over kanker. Ik ben ex-patiënt Hodgkin. Vind het jammer dat dit boek niet eerder is verschenen, zou een hoop vragen en angst weggenomen hebben. Ben sinds kort lid van de patiëntenvereniging voor Hodgkin (ex-)patiënten.’
Anja van Oorschouw, ex-patiënt

Bestellen

U kunt het boek De erfenis van Thomas Hodgkin; Diagnose, behandeling en gevolgen van lymfklierkanker via deze website bestellen. Het kost € 20,40. Voor België € 25,81 (inclusief verzendkosten). Het boek wordt naar u verstuurd zodra uw betaling is bijgeschreven op de rekening van Jeroen Terlingen, Utrecht.